Erf & landschap

Dit is het eerste van onze vier werkvelden en het breedste, waarvan sommige elementen in de andere werkvelden terugkeren. Erf en Landschap richt zich op 2 groepen klanten waarvoor het werk naar aard en omvang verschilt :

 • Boeren, buitenlui en andere particulieren
 • Private en publieke organisaties, daarbij ook landgoederen
   

Boeren, buitenlui en andere particulieren

We kunnen je met de volgende onderwerpen helpen:

Aanleg en onderhoud van landschapselementen zoals heggen, vlinderbosjes en bomensingels

Van een gratis advies over de keuze van inheemse soorten tot het uitwerken van een plan, het leveren van het plantgoed  en eventueel het planten er van. Heb je vragen, wil je advies of een vrijblijvende offerte, neem dan contact op. Bomen en struiken kunnen heel lang mee gaan. Een goede start is daarom belangrijk (link naar projecten).


De eetbare heg – het voedselbos

Met de groeiende belangstelling voor permacultuur en voedselbossen is er voor heggen, struwelen en bomenrijen een nieuwe rol weggelegd. Noten, bessen, bloemen, jong blad en scheuten, loof voor het vee, plaagbestrijding, windkering, een hele serie mogelijkheden. We kunnen je helpen met advies over soorten en hun aanplant. We kunnen je ook helpen met het maken van een plan en het leveren van het plantgoed.


Levering van inheemse bomen en struiken van autochtone herkomst.

We kunnen een breed assortiment van inheemse bomen en struiken leveren. Meer hiervoor op de pagina Plantgoed.


Het vlechten van heggen

Heb je een heg die een opknapbeurt nodig heeft, wil je een ondoordringbare heg of gewoon een gevlochten omdat dat die zo mooi zijn, dan helpen we graag. Kijk voor meer over meer informatie op de pagina Heggenvlechten.

Heb je een vraag of een concreet verzoek, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies (info@heggen.nu).

 


Publieke & private organisaties en landgoederen

Ons werkterrein bestrijkt een drietal onderwerpen:

Inrichting en aanleg

 • We helpen je wensen en beleid te vertalen in concrete plannen voor inrichting en aanleg:
 • Opstellen van inrichtingsplannen (locatie, type elementen, soortensamenstelling, streefbeeld, beheer, kosten en baten)
 • Levering van gecertificeerd autochtoon plantgoed
 • Uitvoeren of begeleiden van aanleg van landschapselementen.


Herstel- en onderhoudsplannen

     Efficiëntie en goede kwaliteit door:

 • Het digitaal in kaart brengen van landschapselementen (GIS). Locatie maar tevens kenmerken (inventarisatie) en noodzakelijk onderhoud/herstel worden in kaart gebracht.
 • Opstellen van een herstel - en/of meerjaren onderhoudsplan. Dit kan op basis van eerder genoemde digitale inventarisatie en houdt rekening met beleid en wensen van betrokken partijen.
 • Advisering over soortensamenstelling en (cultuurhistorisch) beheer.
 • Directievoering of begeleiding van loonbedrijven bij uitvoering van herstel- en onderhoudsplannen.
 • Uitvoering van cultuurhistorisch beheer (bijv. vlechten van heggen) en achterstallig onderhoud van oude landschapselementen zoals monumentale knotbomen.


Quick scans en taxaties

 • We voeren quick scans uit. Ons werkterrein zijn daarbij vooral landschappelijke en cultuurhistorische beschrijvingen en waarderingen. Andere eventueel benodigde expertisevelden worden door collegiale bureaus aangevuld.
 • We kunnen onze kennis en ervaring ook inzetten voor het opstellen van taxaties van schade aan landschapselementen.

Heb je een vraag of concreet verzoek, neem dan contact met ons op (info@heggen.nu).