nieuws

 

Ucient aut quam aut unt
quas moles explam, quidelliqui
volupti quam, qui quatem.
Delesed ma quis

Erf & landschap

Erf en landschap is het breedste van de 4 werkvelden. Het gaat over de aanleg, het onderhoud en het beheer van landschapselementen. Maar ook over advisering, het maken van inrichtings- of beheerplannen en het uitvoeren van quick scans. Het cultuurlandschap dicht bij en verder van huis is ons werkterrein. We gaan heel graag aan de slag met nieuwe toepassingsmogelijkheden van landschaps-elementen zoals een eetbare heg of  healing hedges.

Bij Erf en landschap staan 2 groepen klanten centraal:  1. Boeren, buitenlui en andere particulieren en 2. Private en publieke organisaties, daarbij ook landgoederen.

In ons werk willen we ons onderscheiden door een stevige brug te slaan tussen aan de ene kant theorie en/of beleid en aan de andere kant de praktische toepassing, inclusief duurzaam beheer. Lees verder >

Heggen(vlechten)

Het vlechten van heggen is een geweldig ambacht. Niet alleen om zijn boeiende geschiedenis, waarin Julius Caesar nog een rol speelt, maar ook omdat het vlechten leuk en nuttig is.

Bureau Heggen kan je gratis adviseren over het vlechten van je heg of de aanleg van een 'vlechtheg'. Ik ben gecertificeerd, professioneel heggenvlechter. Je kunt je heg dus door mij of collega's laten vlechten. Als je zelf wilt leren heggenvlechten kun je bij ons één- of meerdaagse cursussen volgen. Hoe fraai en dicht een gevlochten heg er uit kan zien, en hoe praktisch onze cursussen zijn, kun je op deze pagina zelf beoordelen. En vergeet het nut van een gevlochten heg niet: ondoordringbaar voor vee, honden en tweevoeters. Bovendien een super leefomgeving voor kleine zangvogels en veel andere dieren. Lees verder >

Plantgoed

We zouden meer bomen en struiken moeten planten. Het is mooi voor onze tuin, het erf en als groene aders door het land. Meer bomen en struiken zijn bovendien goed voor onze lucht en onze bodem, én het zijn goede voedsel-producenten.

Bureau Heggen levert bomen en struiken. Niet alle soorten. We leggen ons toe op inheemse soorten die in de meeste gevallen biologisch geteeld worden en van autochtone herkomst zijn. Doordat ze hier al duizenden jaren voorkomen zijn ze helemaal aangepast aan de groeiomstandigheden en de natuur in onze regio. Met heel veel toepassingsmogelijkheden: omdat ze mooi zijn, vogels, vlinders en anders dieren aantrekken, plagen helpen bestrijden, een ondoordringbare afscheiding vormen enz. Bomen en struiken voor heggen, houtwallen, vogelbosjes en zelfs als onderdeel van je voedselbos. Lees verder >

 

 

Cursussen

Bureau Heggen organiseert cursussen heggenvlechten en aanleg & beheer van (cultuurhistorische) landschapselementen . Veel cursussen worden verzorgd in opdracht van organisaties zoals de stichting Heg & Landschap. Cursussen worden meestal op wisselende locaties gegeven. Dat hangt af van het onderwerp van de cursusdag. Praktijkervaring vormt de basis van onze cursussen. In veel gevallen nodigen we ervaren gastdocenten uit.

De cursussen zijn intensief, wat niet wegneemt dat we de tijd nemen voor een lunch en om veel met elkaar te praten. Onze cursussen worden gewaardeerd om hun praktische insteek, kwaliteit en plezierige sfeer. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname indien het een meerdaagse cursus betreft. Geplande cursusdagen zijn te vinden op de agendapagina. Voor het seizoen 2022-23 beperkt het zich tot cursussen heggenvlechten.
Heb je een vraag of een concreet verzoek, of wil je je opgeven voor een cursus, neem dan via info@heggen.nu contact met ons op. 
Lees verder over onze cursussen >

 

over bureau Heggen

voor cultuurlandschap
 

Ik, Lex Roeleveld, heb jaren als landbouwkundige in Afrika, Latijns-Amerika en Azië gewerkt. Duurzaam grondgebruik en veehouderij waren mijn belangrijkste werkterreinen. Veel veldwerk en mede daardoor een prachtige periode. Vanaf 2002 ligt mijn werkterrein dichter bij huis: Nederland en soms ook België, Frankrijk of Engeland. Vrij snel vond ik namelijk weer een boeiend werkterrein, het Nederlandse cultuurlandschap. Omdat ik werd aangestoken door de veelzijdigheid en  de schoonheid van heggenlandschappen heb ik mijn bedrijf HEGGEN genoemd.

Het cultuurlandschap is het werkterrein van bureau Heggen. Met Heggen wil ik meewerken aan een gevarieerd en natuurrijk landschap. Een economisch renderend landschap, waarin de voetdruk van het verleden zichtbaar is en gekoesterd wordt. Op zoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor landschapselementen ben ik terechtgekomen bij soms oude gebruiken in een nieuwe jas: voedsel voor mens en vee uit bomen, struiken en kruiden: de eetbare heg, agro-forestry en boslandbouw. Gezond grondgebruik, productie van voedsel, voer en andere producten in een landbouwsysteem waarin bomen en struiken de boventoon voeren. Ik adviseer de Franse Fondation Yves Rocher (www.yves-rocher-fondation)

Op de thuispagina zijn, afhankelijk van het seizoen, drie van de vier werkvelden te zien waarop bureau Heggen zich richt:

  • advisering & uitvoering in 'Erf en Landschap',
  • het verzorgen van cursussen,
  • het leveren van inheemse bomen en struiken,
  • het vlechten van heggen.

Veel van mijn werk voer ik uit in nauwe samenwerking met collega’s en Stichting Heg & Landschap. Daarnaast ben ik bestuurslid van Stichting Van Akker naar Bos, de organisatie die door het ondersteunen van boslandbouw een bijdrage wil leveren voor een gezondere landbouw in Nederland. Als gepassioneerd heggenvlechter ben ik lid van het Gilde van Heggenvlechters en nauw betrokken bij het wel en wee van de recent opgerichte Vereniging voor Heggenvlechten.Ik ondersteun de Franse Fondation Yves Rocher met advieswerk voor haar internale boomplantprogramma's.

Ik hoop je van dienst te kunnen zijn. Aarzel niet om over vragen of wensen contact met me op te nemen.

Lex Roeleveld

What's Up

 

Green Ethiopia

Ethiopië is een schitterend land. In grote delen van het land wordt de voedselproductie bedreigd door ernstige erosie. Aanplant van bomen en gezamenlijk beheer van de erosiegevoelige berghellingen zijn van levensbelang. In oktober bezocht ik in Tigray, Noord-Ethiopie het boomplantprogramma van de organisatie Green Ethiopia. Een ongelooflijke inzet van de boerenbevolking laat er fantastische resultaten. De natuur en landbouw herstellen zich door het planten van bomen en struiken en goed, gezamenlijk beheer. Het project krijgt geld van sponsoren waaronder de Fondation Yves Rocher. Klik hier voor korte film en hier voor het rapport.

Vrouwen (en mannen) leggen met enkel hun handen, een schop en een pikhouweel terrassen en andere anti-erosiewerken aan. Daarna worden er inheemse bomen (1-jarig bosplantsoen met kluitje) geplant. Deze helling is een jaar eerder al afgesloten voor vee.

Tien jaar geleden nog een sterk geërodeerde berghelling. Na aanleg van anti-erosiewerken, aanplant bomen en afsluiten voor vee en boomkap is de helling groen vol bomen, struiken en kruiden. Het regenwater wordt nu weer opgevangen, er kan gras en hout gekapt worden,  ener wordt veel honing geproduceerd.


Redoutes Rijnstrangen. Fortificaties uit de 17e eeuw in een kunstzinnig jasje

Tijdens de 80- jarige oorlog liet prins Maurits redoutes (wachttorens) en schansen (verdedigingswerken) langs de Waal aanleggen. Overblijfselen van deze zogenaamde Mauritstorens zijn hier en daar nog te vinden (www.onzewaal.info/cultuur/ ). Twee redoutes zijn dit voorjaar vlak bij Lobith op kunstzinnige wijze tot leven geroepen. Kunstenaar Paul de Kort tekende voor het ontwerp van de nieuwe redoutes. Hij verbeeldt de plek waarop ooit een toren is gebouwd en tekende er gevlochten heggen op. Bureau Heggen heeft geadviseerd en in maart de heggen geplant. Over enkele jaren zullen ze gevlochten worden. De redoutes zijn vrij toegankelijk en geven een prachtig uitzicht over de Rijnstrangen.


 


Collega's uit Frankrijk op bezoek

Eind juli kreeg Heg&Landschap bezoek van collega's van de Franse Fondation Yves Rocher (FYR) en de Association Française des Arbres et Haies Champêtres (AFAC), zusterorganisatie van Heg&Landschap. Drie boeiende dagen waarin Louis Dolmans (voorzitter Heg&Landschap) en ik, bezoeken hebben gebracht aan deelnemers van het door Heg&Landschap in Nederland uitgevoerde en door FYR gesponsorde boomplantprogramma. De Franse missie, Sophie Thomasset (FYR) en Paule Pointereau (AFAC), was enthousiast over de resultaten vooral over het stimuleren van permacultuur/voedselbos initiatieven, het betrekken van scholen en vrijwilligersorganisaties en het gebruik van autochtoon plantgoed. Het bezoek heeft direct geleid tot een verlenging van de samenwerkingovereenkomst en plannen voor meer uitwisseling tussen partnerorganisaties van FYR.


Vereniging voor heggenvlechten opgericht

Het heggenvlechten heeft de afgelopen jaren populair geworden. Er melden zich veel cursisten, Nederland kent 3 kampioenschappen en het ambacht is erkend als cultureel, immaterieel erfgoed.  Er is groeiende behoefte onder (ex-)cursisten, liefhebbers van het ambacht en van heggen om op de hoogte te blijven, informatie uit te wisselen en een bijdrage te leveren aan het versterken van onze heggen. Daarom is deze zomer de Vereniging voor heggenvlechten opgericht. Met het nieuwe vlechtseizoen in aantocht is het tijd om kennis te maken en lid te worden. Ga voor meer informatie en inschrijving naar  www.verenigingvoorheggenvlechten.nl. 

 

Boomplantprogramma 2016-17 afgesloten

Voor de stichting Heg&Landschap heb ik het jaarlijkse boomplantprogramma uitgevoerd. Ruim 50.000 stuks inheems plantgoed hebben hun weg gevonden naar permacultuurtuinen, voedselbossen, boeren bedrijven, ecologische wijken, het Maasheggenlandschap en ga zo maar door. In dit door de Franse Fondation Yves Rocher ondersteunde wereldwijde programma, staat versterking van de biodiversiteit voorop. Daarbij wil Heg&Landschap dat het plantgoed ten goede komt aan initiatieven voor duurzame voedselproductie en maatschappelijke projecten, groot en klein. Het plantgoed is overal en nergens in Nederland terecht gekomen en is, ondanks de late start, goed aangeslagen. Werp hier een blik op het hoofdrapport van afgelopen seizoen. Ook komend seizoen voert Heg&Landschap het boomplantprogramma uit. Geïnteresseerd, meld je dan aan voor de SHL-nieuwsbrief via info@hegenlandschap.nl