Cursussen

Bureau Heggen organiseert cursussen. Zelf of in opdracht van organisaties zoals bijvoorbeeld de stichting Heg & Landschap, de stichting Van Akker naar Bos of de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. We kunnen ook voor het geven van cursusmodules worden ingehuurd. Cursussen worden afhankelijk van het onderwerp meestal op uiteenlopende locaties gegeven. Praktijkervaring vormt de basis van onze cursussen. In veel gevallen nodigen we ervaren gastdocenten uit. De cursussen zijn intensief, wat niet wegneemt dat we de tijd nemen voor een lunch en om informele sfeer veel te praten. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname indien het een meerdaagse cursus betreft. Geplande cursusdagen zijn te vinden op de agendapagina.

Op de volgende terreinen geeft bureau Heggen cursussen of kunnen we een bijdrage aan andere cursussen leveren:


Heggenvlechten voor beginners en gevorderden

De cursus heggenvlechten is een populaire cursus die we tussen november en half maart organiseren voor beginners en gevorderden. Het heggenvlechten wordt zowel als eendaagse als meerdaagse cursus gegeven. Aan de cursussen kan iedereen meedoen: man-vrouw, jong-oud. Afhankelijk van de locatie, verzoek eigenaar heg en/of cursisten kan er in verschillende manieren van vlechten geoefend worden.

Elke cursus bestaat uit een korte inleiding (geschiedenis, hoe en waarom e.d.). Het grootste deel van de dag gaan de deelnemers (in teams van 2 personen) zelf vlechten. Aan het eind van de dag heeft iedereen alle stappen van het heggenvlechten doorlopen en kunnen de deelnemers het eindresultaat zien. We nemen tijd voor de lunch en zorgen voor het gereedschap, en natuurlijk een geschikte heg. Vandaar dat er geen vaste locatie is. Heb je een geschikte heg, bel ons, want dat kan een win-win situatie opleveren. Zie hier voor het uitgewerkte cursusprogramma of kijk op pagina Agenda.


Aanleg, onderhoud en herstel van landschapselementen

In deze cursus komen uiteenlopende thema’s aan de orde zoals het herkennen en de keuze van inheemse bomen en struiken, aanleg van heggen of singels, cultuurhistorie en duurzaam beheer en onderhoud van landschapselementen

De cursus is bestemd voor vrijwilligers van natuur- en landschapsorganisaties en medewerkers landschapsonderhoud van tal van organisaties. Bij minimaal 15 deelnemers kan een geheel op maat gesneden cursus worden verzorgd.


Beheer van cultuurhistorisch groen erfgoed

Nederland kent gelukkig nog oude, soms monumentale, landschapselementen zoals knoteiken, heggen of houtwallen. Vaak met ernstig achterstallig onderhoud. Hoe kunnen deze parels van ons landschap het beste hersteld en onderhouden worden? Daarover gaat deze 5-daagse cursus die bedoeld is voor landschapsbeheerders, veldwerkers, vrijwilligers en iedereen die geïnteresseerd is. 


Voedselbossen

Bureau Heggen levert bijdragen aan cursussen rond het thema boslandbouw - voedselbossen. In het seizoen 2015-2016 is een 10-daagse cursus voor de stichting Heg & Landschap georganiseerd. Voor het seizoen 2016-2017 zal een cursus georganiseerd gaan worden rond het thema 'de eetbare heg'. De stichting Van Akker naar Bos (www.akkernaarbos.nl) zal een cursus boslandbouw voor omschakelende agrariers organiseren waaraan bureau Heggen een bijdrage zal leveren.  Duur en inhoud van deze cursus worden dit najaar bekend gemaakt. 

Wil je je opgeven voor een van de cursussen, of heb je een vraag of een concreet verzoek, neem dan contact met ons op (info@heggen.nu).