Erf & landschap

Erf en landschap is het breedste van de 4 werkvelden. Het gaat over de aanleg, het onderhoud en het beheer van landschapselementen. Maar ook over advisering, het maken van inrichtings- of beheerplannen en het uitvoeren van quick scans. Het cultuurlandschap dicht bij en verder van huis is ons werkterrein. We gaan heel graag aan de slag met nieuwe toepassingsmogelijkheden van landschaps-elementen zoals een eetbare heg of  healing hedges.

Bij Erf en landschap staan 2 groepen klanten centraal:  1. Boeren, buitenlui en andere particulieren en 2. Private en publieke organisaties, daarbij ook landgoederen.

In ons werk willen we ons onderscheiden door een stevige brug te slaan tussen aan de ene kant theorie en/of beleid en aan de andere kant de praktische toepassing, inclusief duurzaam beheer. Lees verder >